Gemeenteblad 593, 11 augustus 2015 - Kanaaldijk Zuid 2

Dit artikel is gearchiveerd op 11-10-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 11-08-2015
Soort bekendmaking: Verordeningen

Drank-en Horecavergunning Kanaaldijk Zuid 2

De burgemeester heeft vergunning verleend voor het verstrekken van alcoholhoudende dranken als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet in de horecagelegenheid gevestigd aan de Kanaaldijk Zuid 2, 5691 NL Son en Breugel .

Tegen het besluit kunnen belanghebbende binnen zes weken na verzending of bekendmaking (11 augustus 2015) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van de gemeente Son en Breugel, Postbus 8, 5690 AA Son.