Gemeenteblad 595, 30 juli 2015 - Akkerpad 1

Dit artikel is gearchiveerd op 26-11-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694NC1
Publicatiedatum: 26-08-2015
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

30 juli 2015 Akkerpad 1, 5694NC – plaatsen dakkapel voorzijde woning (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.