Gemeenteblad 596, 31 juli 2015 - St. Genovevastraat 28

Dit artikel is gearchiveerd op 26-11-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694AG28
Publicatiedatum: 26-08-2015
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

31 juli 2015St. Genovevastraat 28, 5694AG – verbouwen voormalige pastoriewoning (BOUWEN en MONUMENT)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.