Gemeenteblad 601, 31 juli 2015 - St. Genovevastraat 28

Dit artikel is gearchiveerd op 26-11-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694AG28
Publicatiedatum: 26-08-2015
Soort bekendmaking: Sloopvergunningen

Ingediende meldingen slopen

31 juli 2015St. Genovevastraat 28, 5694AG – deels slopen woning (SLOPEN)