Gemeenteblad 602, 18 augustus 2015 - Nieuwstraat ongenummerd

Dit artikel is gearchiveerd op 26-11-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Kom van Son
Publicatiedatum: 26-08-2015
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

18 augustus 2015 Nieuwstraat ongenummerd -tijdelijk gebruik parkeerplaats ten behoeve evenementen (HANDELEN IN STRIJD MET REGELS RO)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.