Gemeenteblad 603, 18 augustus 2015 - Ekkersrijt 1301

Dit artikel is gearchiveerd op 26-11-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Ekkersrijt/Science Park
Publicatiedatum: 26-08-2015
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Beschikking omgevingsvergunning (activiteit milieu) ter inzage

Burgemeester en wethouders van Son en Breugel maken bekend dat zij een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu hebben verleend aan:

Quaron BV voor het veranderen van de werking van de inrichting gelegen aan Ekkersrijt 1301 te Son.

De aanvraag, definitieve beschikking en andere ter zake doende stukken liggen van
20 augustus 2015 tot en met 1 oktober 2015 ter inzage in de hal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 te Son tijdens de openingstijden.

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.