Gemeenteblad 604, 25 augustus 2015 - Nieuwstraat 9a

Dit artikel is gearchiveerd op 26-11-2015.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 26-08-2015
Soort bekendmaking: Inlichtingen

De burgemeester heeft vergunning verleend voor het verstrekken van alcoholhoudende dranken als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet in de horecagelegenheid gevestigd aan de Nieuwstraat 9a, 5691 AA Son en Breugel .

Tegen het besluit kunnen belanghebbende binnen zes weken na verzending of bekendmaking (25 augustus 2015) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij deburgemeester van de gemeente Son en Breugel, Postbus 8, 5690 AA Son.