Gemeenteblad 607, 25 augustus 2015 - Tijdelijke verkeersmaatregelen tijdens diverse evenementen

Dit artikel is gearchiveerd op 26-11-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 26-08-2015
Soort bekendmaking: Verkeersmaatregel

Voor een goed en veilig verloop van evenementen in onze gemeente wordt een aantal wegen geheel of gedeeltelijk afgesloten voor het doorgaande verkeer. Het betreft onderstaande tijdelijke verkeersmaatregelen.

Jaarmarkt 6 september  2015

De volgende wegen worden geheel of gedeeltelijk voor het verkeer afgesloten: Nieuwstraat (vanaf de Boslaan tot aan de Antoon van de Venstraat), Markt, Heistraat, Airbornestraat, Raadhuisplein, Kerkplein en Kerkstraat (gedeeltelijk tot en met het Vestzaktheater) tussen 06:00 en 20:00 uur.

Jeu de boules toernooi 6 september 2015

Het parkeerterrein gesitueerd aan Kerkplein/de Nieuwstraat en een gedeelte van de openbare weg gelegen tussen Kerkplein en genoemd parkeerterrein mag worden afgesloten voor het verkeer vanaf 3 september,18:00 uur. Dit betreft een afsluiting vanaf de aansluiting met het parkeerterrein achter de kerktoren tot aan de aansluiting met de Nieuwstraat.

Breugels Festijn, 18, 19 en 20 september 2015, Brueghelse Rommeldag, 20 september 2015

Het weggedeelte Pieter Brueghelplein- van den Elsenstraat tot aan de aansluiting met de de Sint Hubertuslaan mag voor het doorgaande verkeer worden afgesloten vanaf 18 september, 08.00 uur tot 21 september, 13.00 uur. De Stakenburgstraat blijft voor het verkeer geopend.

Een gedeelte van de Sint Genovevastraat vanaf de aansluiting met de Sint Genovevakerk/de Beemdstraat, de Sint Isidorusstraat, de Weverstraat en de Blekerstraat mogen voor het doorgaande verkeer worden afgesloten op 20 september tussen 08.00 uur en 18.00 uur.

Vervolgens hebben wij besloten aan één zijde van de Sint Genovevastraat een parkeerverbod in te stellen, zodat de doorgang voor het verkeer en /of hulpdiensten probleemloos kan verlopen. Het verbod, welk is aangeduid met verkeersborden is van kracht op 20 september van 08.00 uur tot 18.00 uur.

Algemene opmerkingen

De omleidingsroutes, de diverse wegafsluitingen en het parkeerverbod worden door middel van bebording aangegeven. Aan de organisatie van genoemde evenementen is de verplichting opgelegd dat bij het afzetten van de openbare weg, hulpdiensten als brandweer en ambulance te allen tijde minimaal 3,5 meter vrije doorgang dienen te hebben; tevens dienen de afzethekken verplaatsbaar te zijn, zodat in geval van nood een snelle doorgang gewaarborgd is.