Gemeenteblad 611, 24 augustus 2015 - Ekkersrijt 4030

Dit artikel is gearchiveerd op 07-12-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692DA4030
Publicatiedatum: 07-09-2015
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

  • 24 augustus 2015Ekkersrijt 4030, 5692 DA – vervangen, verplaatsen en vernieuwen Reclame-uitingen (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening Publiek.

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.