Gemeenteblad 622, 18 september 2015, Brouwerskampweg 17

Dit artikel is gearchiveerd op 15-12-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691PN17
Publicatiedatum: 15-09-2015
Soort bekendmaking: Aangepaste omgevingsvergunning

Mededeling verlenging omtrent besluit omgevingsvergunning

Het besluit op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is op basis van artikel 3.9 lid 2 Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht met 6 weken verlengd:

Brouwerskampweg 17, 5691PN – Bouwen stal, verdaagd tot 20 oktober 2015