Gemeenteblad 627, 15 september 2015, Publicatie van beleidsregels en subsidieregeling participatiewet

Dit artikel is gearchiveerd op 15-12-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 15-09-2015
Soort bekendmaking: Inlichtingen

Publicatie van de ‘’Beleidsregels terug- en invordering Pw/IOAW/IOAZ, verhaal en krediethypotheek 2015’’ en de ‘’Subsidieregeling bevordering arbeidsinschakeling doelgroep Participatiewet’’

De gemeente Son en Breugel heeft in het kader van de Participatiewet beleidsregels en een subsidieregeling opgesteld.

De “beleidsregels terug- en invordering Pw/IOAW/IOAZ, verhaal en krediethypotheek 2015”’ is een gemeentelijke uitwerking van de wettelijke bepalingen die zijn vastgelegd in de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ). De beleidsregels zijn vanaf 1 oktober 2015 van kracht.

De ‘Subsidieregeling bevordering arbeidsinschakeling doelgroep Participatiewet’’ betreft een gemeentelijke subsidieregeling om uitkeringsgerechtigden te stimuleren om werk te aanvaarden/te behouden. De Subsidieregeling treedt vanaf 15 september 2015 in werking.

De beleidsregels en de subsidieregeling liggen gedurende 4 weken ter inzage bij de centrale balie in het gemeentehuis. Op de website www.sonenbreugel.nl kunt u ook het beleid inzien.