Gemeenteblad 633, 22 september 2015: Amerikalaan

Dit artikel is gearchiveerd op 24-11-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Gentiaan West
Publicatiedatum: 24-09-2015
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Mededeling verlenging omtrent besluit omgevingsvergunning

Het besluit op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is op basis van artikel 3.9 lid 2 Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht met 6 weken verlengd:
 

  • Amerikalaan 4 – plaatsen diverse reclame-objecten, verdaagd tot 04 november 2015

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunning ligt ter inzage op de afdeling Dienstverlening Publiek.

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.