Gemeenteblad 635, 15 september 2015: Buntlaan

Dit artikel is gearchiveerd op 24-11-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691WX
Publicatiedatum: 24-09-2015
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Verleende omgevingsvergunningen kap

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend, omgevingsvergunning / kap:

KAPPEN

15-09-2015 kappen van een beuk  in achtererf Buntlaan 12 5691 WX

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken, na de uitreiking of verzending van de vergunning, een  bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening Publiek.

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.