Gemeenteblad 636, 22 augustus: Ekkersrijt

Dit artikel is gearchiveerd op 24-11-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692AB
Publicatiedatum: 24-09-2015
Soort bekendmaking: Verordeningen

Kennisgeving besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

Op 22 augustus 2015 is een melding ingevolge het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval op grond van artikel 10.52 Wet milieubeheer ingekomen van Puinkorrel Kampen BV.

Sloopadres:    Ekkersrijt 1005, 5692 AB  SON EN BREUGEL

Periode: De breekwerkzaamheden zullen worden uitgevoerd in de periode van 15/09/2015 tot 29/09/2015.

Het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval bevat voorschriften onder andere ter beperking van geluid- en stofoverlast. Deze melding dient slechts ter kennisgeving. Het is niet mogelijk tegen deze melding bezwaar te maken.

Nadere inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u gedurende werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur contact opnemen met de heer A. Obbema van de gemeente Son en Breugel, telefoonnummer (0499) 491570.