Gemeenteblad 638, 23 september 2015, Ekkersrijt 2091 - 4102

Dit artikel is gearchiveerd op 28-12-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692DC4091, 5692DC4102
Publicatiedatum: 28-09-2015
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

23 september 2015: Ekkersrijt 4091 / 4102, 5692 DC - herontwikkeling bestaand logistiek centrum naar winkelbestemming (BOUWEN / HANDELEN IN STRIJD MET REGELS RO)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.