Gemeenteblad 640, 18 september 2015, Rijksweg A50

Dit artikel is gearchiveerd op 28-12-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Ekkersrijt/Science Park, De Vloed en 't Zand
Publicatiedatum: 28-09-2015
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op 18 september 2015 

  • Rijksweg A50 nabij Ekkersrijt – oprichten keerwand (BOUWEN)      

 

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.