Gemeenteblad 641, 21 september 2015, Ekkersrijt 4089

Dit artikel is gearchiveerd op 28-12-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692DB4089
Publicatiedatum: 28-09-2015
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op 21 september 2015 

  • Ekkersrijt 4089, 5692 DB – aanpassen milieu-eiland en de parkeergarage (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.