Gemeenteblad 642, 24 september 2015, Apennijnenlaan 5

Dit artikel is gearchiveerd op 28-12-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691JS5
Publicatiedatum: 28-09-2015
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op 24 september 2015:

  • Apennijnenlaan 5, 5691 JS – legaliseren hoogte carport (HANDELEN IN STRIJD MET REGELS RO)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.