Gemeenteblad 643, 24 september 2015, Sint Genovevastraat 28

Dit artikel is gearchiveerd op 28-12-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Kom Breugel
Publicatiedatum: 28-09-2015
Soort bekendmaking: Aangepaste omgevingsvergunning

Het besluit op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is op basis van artikel 3.9 lid 2 Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht met 6 weken verlengd:

  • Sint Genovevastraat 28,  het verbouwen van de pastoriewoning, verdaagd tot 06 november 2015

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.