Gemeenteblad 644, 24 september 2015, Brouwerskampweg 5a

Dit artikel is gearchiveerd op 05-12-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691PN
Publicatiedatum: 05-10-2015
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

  • 24 september 2015: Brouwerskampweg 5a, 5691 PN – realiseren 2e bedrijfswoning (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.