Gemeenteblad 647, 25 september 2015,Waterjuffer, kavel A10

Dit artikel is gearchiveerd op 05-12-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692WV
Publicatiedatum: 05-10-2015
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

  • 25 september 2015 Waterjuffer, kavel A10 – oprichten woonhuis (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.