Gemeenteblad 650, 1 oktober 2015, Ekkersrijt 1001

Dit artikel is gearchiveerd op 05-12-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692AB1001
Publicatiedatum: 05-10-2015
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

  • 01 oktober 2015, Ekkersrijt 1001, 5692 AB – plaatsen/veranderen reclame-uitingen (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.