Gemeenteblad 652, 6 oktober 2015, Markt 2

Dit artikel is gearchiveerd op 04-12-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691AR2
Publicatiedatum: 05-10-2015
Soort bekendmaking: Inlichtingen

Drank- en Horecavergunning Markt 2

De burgemeester heeft vergunning verleend voor het verstrekken van alcoholhoudend dranken als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet in de horecagelegenheid gevestigd aan Markt 2, 5691 AR Son en Breugel.

Tegen het besluit kunnen belanghebbende binnen zes weken na verzending of bekendmaking (6 oktober 2015 ) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van de gemeente Son en Breugel, Postbus 8, 5690 AA Son.