Gemeenteblad 660, 13 oktober 2015, Keske 5

Dit artikel is gearchiveerd op 28-12-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 28-10-2015
Soort bekendmaking: Milieuvergunningen

Burgemeester en wethouders van Son en Breugel hebben een milieumelding ontvangen van:

  • Milieumelding op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) voor de paardenhouderij Van Osch, Keske 5, Son en Breugel.

De meldingen liggen vanaf 13 oktober 2015 gedurende 6 weken tot 24 november 2015 voor iedereen ter inzage in de hal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 te Son. Deze bekendmaking is uitsluitend informatief van karakter en hiertegen kunnen geen bezwaren worden ingediend noch beroep worden ingesteld.