Gemeenteblad 665, 27 oktober 2015 - Aangevraagde omgevingsvergunning Ekkersrijt 1301

Dit artikel is gearchiveerd op 08-12-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692AJ
Publicatiedatum: 27-10-2015
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

20 oktober 2015         Ekkersrijt 1301, 5692 AJ – (Fase 2) het plaatsen van drie inpandige opslagtanks voor de opslag van grondstoffen (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.