Gemeenteblad 666, 27 oktober 2015 - Aangevraagde omgevingsvergunning Kanaaldijk-Zuid

Dit artikel is gearchiveerd op 08-12-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Ekkersrijt/Science Park
Publicatiedatum: 27-10-2015
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

  • 20 oktober 2015         Kanaaldijk-Zuid ongenummerd – plaatsen hekwerk rondom Visplas – Aquabest (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.