Gemeenteblad 669, 27 oktober 2015 - Verleende omgevingsvergunning Margrietstraat 10

Dit artikel is gearchiveerd op 08-12-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691TV
Publicatiedatum: 27-10-2015
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

  • 21 oktober 2015         Margrietstraat 10, 5691 TV – vergroten woonhuis (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.