Gemeenteblad 670, 27 oktober 2015 - Verleende omgevingsvergunning Brouwerskampweg 17

Dit artikel is gearchiveerd op 08-12-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691PN
Publicatiedatum: 27-10-2015
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

  • 21 oktober 2015         Brouwerskampweg 17, 5691 PN – (Fase 2) bouwen pluimveestal (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.