Gemeenteblad 671, 3 november 2015 - Verleende omgevingsvergunning St. Genovevastraat 28

Dit artikel is gearchiveerd op 15-12-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694AG
Publicatiedatum: 03-11-2015
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

26 oktober 2015         Sint Genovevastraat 28, 5694 AG – verbouwen voormalige pastoriewoning (BOUWEN en MONUMENT)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.