Gemeenteblad 676, 10 november 2015 - Aangevraagde omgevingsvergunning Sonniuswijk 58

Dit artikel is gearchiveerd op 22-12-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691PG
Publicatiedatum: 10-11-2015
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

30 oktober 2015 Sonniuswijk 58, 5691 PG – asbestsanering (SLOPEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.