Gemeenteblad 678, 10 november 2015 - Verleende omgevingsvergunning Ardennenlaan 6

Dit artikel is gearchiveerd op 22-12-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691JN
Publicatiedatum: 10-11-2015
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op

  • 05 november 2015     Ardennenlaan 6, 5691 JN – verbouwen bungalow (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.