Gemeenteblad 680, 10 november 2015 - Verleende omgevingsvergunning Dopperlaan 8

Dit artikel is gearchiveerd op 22-12-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691GS
Publicatiedatum: 10-11-2015
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben de volgende omgevingsvergunningen/kap verleend:

  • 04-11-2015 2 Amerikaanse eiken 1 conifeer en 4 grove dennen voor en achterzijde Dopperlaan 8  5691 GS;

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.