Gemeenteblad 683, 17 november 2015 - Aangevraagde omgevingsvergunning Jufferlaan 28

Dit artikel is gearchiveerd op 29-12-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692WZ
Publicatiedatum: 17-11-2015
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

  • 05 november 2015 Jufferlaan 28 (kavel D11 en D12), 5692 WZ – oprichten woonhuis (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.