Gemeenteblad 685, 17 november 2015 - Aangevraagde omgevingsvergunning De Kuilen

Dit artikel is gearchiveerd op 29-12-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 17-11-2015
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

  • 11 november 2015 De Kuilen ongenummerd – plaatsen tijdelijke woonunit (BOUWEN /HANDELEN IN STRIJD MET REGELS RO)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.