Gemeenteblad 686, 17 november 2015 - (Ontwerp)omgevingsvergunning ter inzage Ockhuizenweg 8

Dit artikel is gearchiveerd op 29-12-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 17-11-2015
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn een ongefaseerde omgevingsvergunning voor enkel de activiteit milieu te verlenen aan W. Schepens Beheer B.V. voor het veranderen van een vleeskuikenhouderij aan de Ockhuizenweg 8 te Son en Breugel.

Het ontwerp van het besluit ligt van 17 november 2015 tot 29 december 2015 ter inzage bij de afdeling Dienstverlening Publiek in het gemeentehuis, tijdens de openingstijden en kan op afspraak worden toegelicht.

Tot 29 december 2015 kunnen belanghebbenden schriftelijke zienswijzen indienen bij burgemeester en wethouders van Son en Breugel, Postbus 8, 5690 AA, Son en Breugel.

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.