Gemeenteblad 687, 17 november 2015 - Melding milieubeheer Ekkersrijt 1001A

Dit artikel is gearchiveerd op 29-12-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Ekkersrijt/Science Park
Publicatiedatum: 17-11-2015
Soort bekendmaking: Milieuvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat meldingen zijn ontvangen van:

De heer T. Vervoort van Auto Herstel Vervoort gelegen aan Ekkersrijt 1001A, 5692 AB te Son en Breugel. De melding heeft betrekking op een schadeherstelinrichting voor personenauto’s en bedrijfswagens.

De meldingen liggen vanaf 17 november 2015 gedurende 6 weken tot 29 december 2015 voor iedereen ter inzage in de hal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 te Son. Deze bekendmaking is uitsluitend informatief van karakter en hiertegen kunnen geen bezwaren worden ingediend noch beroep worden ingesteld.