Gemeenteblad 688, 17 november 2015 - Melding milieubeheer Ekkersrijt 3133

Dit artikel is gearchiveerd op 29-12-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Ekkersrijt/Science Park
Publicatiedatum: 17-11-2015
Soort bekendmaking: Milieuvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat meldingen zijn ontvangen van:

Mevrouw E.P. Jongen van Baker Hughes (Nederland) B.V. gelegen aan Ekkersrijt 3133, 5692 CD te Son en Breugel. De melding heeft betrekking op een inrichting voor het onderhouden van motorvoertuigen of carrosserie-onderdelen daarvan.

De meldingen liggen vanaf 17 november 2015 gedurende 6 weken tot 29 december 2015 voor iedereen ter inzage in de hal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 te Son. Deze bekendmaking is uitsluitend informatief van karakter en hiertegen kunnen geen bezwaren worden ingediend noch beroep worden ingesteld.