Gemeenteblad 690, 24 november 2015 - Aangevraagde omgevingsvergunning Science Park Eindhoven 5006

Dit artikel is gearchiveerd op 05-01-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692EA
Publicatiedatum: 24-11-2015
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

  • 12 november 2015     Science Park Eindhoven 5006, 5692 EA – slopen bestaande loopbrug (SLOPEN)
  • 12 november 2015     Science Park Eindhoven 5006, 5692 EA – oprichten bedrijfspand en verbindingsbruggen naar bestaande panden (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.