Gemeenteblad 693, 24 november 2015 - Aangevraagde omgevingsvergunning de Klerkstraat 1

Dit artikel is gearchiveerd op 05-01-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691PW
Publicatiedatum: 24-11-2015
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

  • 18 november 2015     de Klerkstraat 1, 5691 PW – plaatsen hekwerk (BOUWEN / HANDELEN IN STRIJD MET REGELS RO

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.