Gemeenteblad 694, 24 november 2015 - Aangevraagde omgevingsvergunning Tulpstraat 8

Dit artikel is gearchiveerd op 05-01-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691TB
Publicatiedatum: 24-11-2015
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

  • 19 november 2015     Tulpstraat 8, 5691 TB – asbestsanering (SLOPEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.