Gemeenteblad 697, 1 december 2015 - Aangevraagde omgevingsvergunning Ekkersrijt 4088

Dit artikel is gearchiveerd op 12-01-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692DA
Publicatiedatum: 01-12-2015
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

  • 26 november 2015     Ekkersrijt 4088, 5692 DA – Klant aansluiting kabels en leidingen (WERK OF WERKZAAMHEDEN UITVOEREN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.