Gemeenteblad 701, 8 december 2015 - Aangevraagde omgevingsvergunning Ekkersrijt ongen. (perceel 2288)

Dit artikel is gearchiveerd op 19-01-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Ekkersrijt/Science Park
Publicatiedatum: 08-12-2015
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

  • 26 november 2015     Ekkersrijt ongenummerd, perceelnummer 2288 – realisatie van een vleesverwerkingsbedrijf met kantoren (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.