Gemeenteblad 714, 15 december 2015 - Aangevraagde omgevingsvergunning Science Park 5530

Dit artikel is gearchiveerd op 26-01-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692EM
Publicatiedatum: 15-12-2015
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

04 december 2015     Science Park Eindhoven 5530, 5692 EM slopen kantoorpand (SLOPEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.