Gemeenteblad 718, 15 december 2015 - Verleende omgevingsvergunning Jufferlaan 28

Dit artikel is gearchiveerd op 26-01-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692WZ
Publicatiedatum: 15-12-2015
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

  • 08 december 2015     Jufferlaan 28, kavel D11 en D12, 5692 WZ – oprichten woonhuis (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.