Gemeenteblad 720, 15 december 2015 - Aanvulling evenementenvergunning IJsfeest

Dit artikel is gearchiveerd op 26-01-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 15-12-2015
Soort bekendmaking: Evenementenvergunning

De burgemeester heeft toestemming gegeven voor een aanvulling op de evenementen-vergunning voor het IJsfeest. Het betreft de volgende aanvullingen

  • De ijsbaan mag ook rondom de kiosk geplaatst worden;
  • De geluidsbelasting op de dichtstbijzijnde gevoelige gevel mag – conform de vergunning - op vier dagen 70 d(B)A bedragen. Deze dagen zijn 20, 27 december 2015 en 3 januari 2016 van 13:00 uur tot 22:00 uur en 2 januari 2016 van 10:00 uur tot 22:00 uur.

Tegen bovengenoemd besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de uitreiking of verzending hiervan (10 december 2015) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Dit doet u door een bezwaarschrift te sturen naar de burgemeester, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel. In uw bezwaarschrift verwijst u naar dit besluit en geeft u aan waarom u het hier niet mee eens bent. Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen.

Als u een bezwaarschrift indient, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank in ’s-Hertogenbosch. Meer informatie over de voorlopige voorziening vindt u op www.rechtspraak.nl.

Tegen de besluiten tot het verlenen van een evenementenvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de uitreiking of verzending hiervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de grond van het bezwaar. Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het besluit niet.

Het kan zijn dat u van mening bent dat hierdoor een onaanvaardbare situatie ontstaat, die zo spoedeisend is dat op korte termijn een voorlopige voorziening moet worden getroffen. In dat geval kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch schriftelijk verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient hierbij een afschrift van het bezwaarschrift te overleggen. Voor dit griffierecht worden afzonderlijke leges in rekening gebracht.