Gemeenteblad 728, 22 december 2015 - Milieumelding Ekkersrijt 1009

Dit artikel is gearchiveerd op 02-02-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692AB
Publicatiedatum: 22-12-2015
Soort bekendmaking: Milieuvergunningen

Burgemeester en Wethouders van Son en Breugel hebben een melding op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) ontvangen van:

  • Decor Handelsmaatschappij B.V., Ekkersrijt 1009, 5692 AB Son en Breugel, voor de opslag van propaan, verdeeld over de locaties Ekkersrijt 1110, 1214, 1218 en 1411, elk max. 2500 liter waterinhoud en tevens kleine opslag TD-gassen (max. 125 liter waterinhoud);

De meldingen liggen vanaf 22 december 2015 gedurende 6 weken tot 2 februari 2016 voor iedereen ter inzage in de hal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 te Son. Deze bekendmaking is uitsluitend informatief van karakter en hiertegen kunnen geen bezwaren worden ingediend noch beroep worden ingesteld.