Gemeenteblad 729, 22 december 2015 - Milieumelding Ekkersrijt 6035/4504

Dit artikel is gearchiveerd op 02-02-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Ekkersrijt/Science Park
Publicatiedatum: 22-12-2015
Soort bekendmaking: Milieuvergunningen

Burgemeester en Wethouders van Son en Breugel hebben een melding op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) ontvangen van:

  • KnaapenGroep BV voor het veranderen van de inrichting Ekkersrijt 6036/4504 te Son en Breugel;

De meldingen liggen vanaf 22 december 2015 gedurende 6 weken tot 2 februari 2016 voor iedereen ter inzage in de hal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 te Son. Deze bekendmaking is uitsluitend informatief van karakter en hiertegen kunnen geen bezwaren worden ingediend noch beroep worden ingesteld.