Gemeenteblad 730, 22 december 2015 - Milieumelding Ekkersrijt 7053/7055

Dit artikel is gearchiveerd op 02-02-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Ekkersrijt/Science Park
Publicatiedatum: 22-12-2015
Soort bekendmaking: Milieuvergunningen

Burgemeester en Wethouders van Son en Breugel hebben een melding op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) ontvangen van:

  • Lumosa LED BV, voor het oprichten van een bedrijf aan het adres Ekkersrijt 7053/7055 te Son en Breugel.

De meldingen liggen vanaf 22 december 2015 gedurende 6 weken tot 2 februari 2016 voor iedereen ter inzage in de hal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 te Son. Deze bekendmaking is uitsluitend informatief van karakter en hiertegen kunnen geen bezwaren worden ingediend noch beroep worden ingesteld.