Gemeenteblad 735, 29 december 2015 - Aangevraagde omgevingsvergunning Australiëlaan 11

Dit artikel is gearchiveerd op 09-02-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691JK
Publicatiedatum: 29-12-2015
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

  • 19 december 2015     Australiëlaan 11, 5691 JK – slopen aanbouw achterzijde (SLOPEN)
  • 19 december 2015     Australiëlaan 11, 5691 JK – uitbreiden woonhuis (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.