Gemeenteblad 739, 29 december 2015 - Verleende omgevingsvergunning Ekkersrijt 1301

Dit artikel is gearchiveerd op 09-02-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Ekkersrijt/Science Park
Publicatiedatum: 29-12-2015
Soort bekendmaking: Milieuvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunningen verleend voor onderstaand plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

  • 22 december 2015     omgevingsvergunning 2e fase aan Quaron, voor het inpandig plaatsen van 3 opslagtanks in het bedrijfspand Ekkersrijt 1301 te Son en Breugel (MILIEU)